Kvalitet och miljöarbete


Att respektera människor, kulturer och naturen är en viktig del av ForEase uppdrag – Vi underhåller, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö. Vi jobbar med energieffektivitet och lyfter gärna fram livscykelperspektivet i våra tjänster.

  • Vi arbetar med teknik som minskar energiförbrukningen i byggnader.
  • Vi samarbetar med utvalda och kunniga leverantörer i våra energibesparande projekt.
  • Vi utför förebyggande underhåll för att hålla nere energiförbrukningen hos våra kunder.
  • Vårt engagemang är lika viktigt för kunder inom fastighetsbranschen, industrin som för privatkunder.
  • Vårt arbete bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Se även vår Arbetsmiljöpolicy, Kvalitetspolicy och Miljöpolicy.