KYLA & VÄRME

ForEase utför all typ av service inom kyla och värme– från felsökning, reparation, byte och installation. Du kan vända dig till oss för att få hjälp med bland annat:

 • Periodiserad läcksökning
 • Felsökning
 • Förebyggande underhåll
 • Tvätt av batteriytor
 • Energioptimering
 • Övervakning
 • Rengöra avlopp i kyl- / frysdiskar
 • Installation och service av värmepump
 • Utbyte av värmepump
 • Aggregatbyten
 • Tillståndsansvarig Heta Arbeten
 • Brandvakt
 • Service och underhåll på tillhörande kringutrustning