VENTILATIONSSERVICE

ForEase utför all typ av service inom ventilation– från  felsökning, reparation och aggregatbyten. Du kan vända dig till oss för att få hjälp med bland annat:

  • Förebyggande underhåll
  • Filterbyte
  • Felsökning
  • Utbyte drivremmar och drivskivor
  • Lagerbyte på fläktar
  • Luftmätning
  • Fläkt- och aggregatbyten
  • Service, underhåll och felsökning på kringutrustning tillhörande ventilationsaggregat
  • Energioptimering
  • Tillståndsansvarig Heta Arbeten
  • Brandvakt
  • Rengöra kanaler och don