VENTILATIONSSERVICE

ForEase utför all typ av service inom ventilation– från  felsökning, reparation och aggregatbyten. Du kan vända dig till oss för att få hjälp med bland annat:

 • Förebyggande underhåll
 • Filterbyte
 • Felsökning
 • Utbyte drivremmar och drivskivor
 • Lagerbyte på fläktar
 • Luftmätning
 • Fläkt- och aggregatbyten
 • Service, underhåll och felsökning på kringutrustning tillhörande ventilationsaggregat
 • Energioptimering
 • Tillståndsansvarig Heta Arbeten
 • Brandvakt
 • Rengöra kanaler och don